Zadeva


Naslov:

Revizija zagotavljanja učinkovitosti vstopa zdravnikov na trg dela
Predlagatelj:

Računsko sodišče RS

Datum objave na spletu:

03/22/2022

Šifra dokumenta:

00600-1/2022


Vsebina: