Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Predlagatelj:

MNZ

Datum objave na spletu:

03/29/2021

Šifra dokumenta:

00717-26/2021

EVA:

2021-1711-0028

Vsebina: