Naslov:

Predlog sklepa o razveljavitvi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 021-06/94-1/2-8 z dne 8. decembra 1994 - izpostave Upravne enote Ljubljana
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

06/01/2020

Datum objave na spletu:

06/04/2020

Šifra dokumenta:

00714-8/2020/2

EVA:

2020-3130-0020


sklep_izp1.docx - sklep_izp1.docxsklep_izp1_P.pdf.pdf - sklep_izp1_P.pdf.pdf