Zadeva


Naslov:

Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic (MZ,MJU, UOIM, MP, MGRT, MDDSZ, MK, Okrožno sodišče v Krškem, DORS)
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

08/30/2021

Šifra dokumenta:

41012-60/2021


Vsebina: