Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/09/2020

Šifra dokumenta:

00717-27/2020/10

EVA:

2020-1711-0036

Vsebina:

2020-01-1744-2020-01-1644-npb1.doc - 2020-01-1744-2020-01-1644-npb1.doc