Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/11/2020

Klasifikacijska številka:

00720-4/2020/3

Seja:

20. Redna seja1.1Predlog uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

EVA:

2020-2030-0004


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf