Zadeva


Naslov:

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami in točo med 29. junijem in 1. julijem 2020
Predlagatelj:

MO

Datum objave na spletu:

09/22/2020

Šifra dokumenta:

84400-4/2020


Vsebina: