Naslov:

Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 909/2014 glede discipline pri poravnavi, čezmejnega opravljanja storitev, sodelovanja pri nadzoru, zagotavljanja pomožnih bančnih storitev in zahtev za centralne depotne družbe tretjih držav
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

04/19/2022

Datum objave na spletu:

05/03/2022

Šifra dokumenta:

54921-21/2022/1Stališče22. 04. 2022.doc - Stališče22. 04. 2022.doc