Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/01/2022

Klasifikacijska številka:

00704-134/2022/3

Seja:

120. Redna seja1.6Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

EVA:

2022-2130-0012


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf