Naslov:

Spremni dopis - 2. del - Inventurni popis sredstev s področja informatike državne uprave in popis s področja stvarnega premoženja
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

01/12/2022

Datum objave na spletu:

01/12/2022

Šifra dokumenta:

45004-1/2022/2
 PRILOGA_2.doc - PRILOGA_2.doc