Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/17/2021

Klasifikacijska številka:

00725-106/2021/3

Seja:

107. Redna seja2.6Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepov upravičenosti do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19

EVA:

2021-2711-0228


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf