Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
Predlagatelj:

MzI

Datum objave na spletu:

03/29/2021

Šifra dokumenta:

00710-33/2021

EVA:

2021-2430-0047

Vsebina: