Zadeva


Naslov:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 160.a člena Zakona o kazenskem postopku ter prvega stavka drugega odstavka 5. člena ter tretjega in četrtega odstavka 12. člena Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin
Predlagatelj:

US

Datum objave na spletu:

03/30/2022

Šifra dokumenta:

05001-13/2022


Vsebina: