Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19
Predlagatelj:

MZ

Datum objave na spletu:

10/15/2020

Šifra dokumenta:

00725-41/2020

EVA:

2020-2711-0096

Vsebina: