Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/31/2022

Šifra dokumenta:

00704-183/2022/9

EVA:

2022-3330-0069

Vsebina:

2022-01-1536-2017-01-1924-npb2.doc - 2022-01-1536-2017-01-1924-npb2.doc