Naslov:

Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

03/14/2022

Datum objave na spletu:

03/18/2022

Šifra dokumenta:

00704-130/2022/1

EVA:

2021-2430-0056


VG_I.doc - VG_I.doc
VG_I.pdf - VG_I.pdf