Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022
Predlagatelj:

MKGP

Datum objave na spletu:

05/28/2020

Šifra dokumenta:

00715-24/2020

EVA:

2020-2330-0056

Vsebina: