Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/09/2021

Klasifikacijska številka:

00714-37/2021/3

Seja:

106. Redna seja1.4Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

EVA:

2021-3130-0059


SklepVlade.docx - SklepVlade.docx

 SklepVlade_P.pdf