Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2021
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

11/27/2020

Šifra dokumenta:

00719-51/2020

EVA:

2020-2550-0065

Vsebina: