Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/12/2020

Klasifikacijska številka:

00727-10/2020/5

Seja:

55. Dopisna seja1Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja – PONOVNA OBRAVNAVA

EVA:

2020-3330-0030


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc