Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/16/2020

Klasifikacijska številka:

41013-102/2020/3

Seja:

44. Redna seja1.13Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-20-5555 Širitev embalažnega programa 2020-2023 Steklarne Hrastnik v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023SklepVlade.doc - SklepVlade.doc
Obrazec3.pdf - Obrazec3.pdf


 SklepVlade_P.pdf