Naslov:

Predlog za uvrstitev novega projekta 1914-20-0023 Izgradnja strelišča Apače v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023
Predlagatelj:

MO

Datum dokumenta:

09/22/2020

Datum objave na spletu:

09/22/2020

Šifra dokumenta:

41013-69/2020/1SprNRPuvrProjApace.doc - SprNRPuvrProjApace.doc
SprNRPuvrProjApace.pdf - SprNRPuvrProjApace.pdf