Naslov:

Predlog za uvrstitev projekta 2555-21-0019 Protipoplavna varnost od Ločice do Letuša-Polzela v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

09/20/2021

Datum objave na spletu:

09/20/2021

Šifra dokumenta:

41013-83/2021/1P_VG_NRP_Polzela.doc - P_VG_NRP_Polzela.doc
P_VG_NRP_Polzela.pdf - P_VG_NRP_Polzela.pdf