Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2022

Klasifikacijska številka:

41012-4/2022/3

Seja:

111. Redna seja1.12Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabnikiSklepVlade.docx - SklepVlade.docxpriloga26.pdf - priloga26.pdf

 SklepVlade_P.pdf