Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov
Predlagatelj:

MGRT

Datum objave na spletu:

03/31/2022

Šifra dokumenta:

00704-147/2022

EVA:

2022-2130-0015

Vsebina: