Naslov:

Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Agenda in akcijski načrt EU za boj proti drogam za obdobje 2021–2025
Predlagatelj:

MZ

Datum dokumenta:

08/05/2020

Datum objave na spletu:

08/19/2020

Šifra dokumenta:

54928-20/2020/1Stališče17. 08. 2020.doc - Stališče17. 08. 2020.doc