Zadeva


Naslov:

Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, GSV)
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

05/03/2022

Šifra dokumenta:

41012-34/2022


Vsebina: