Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
Predlagatelj:

MK

Datum objave na spletu:

03/29/2021

Šifra dokumenta:

00716-15/2021

EVA:

2021-3340-0016

Vsebina: