Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Predlagatelj:

MNZ

Datum objave na spletu:

03/28/2021

Šifra dokumenta:

00717-25/2021

EVA:

2021-1711-0029

Vsebina: