Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/01/2022

Klasifikacijska številka:

00704-135/2022/3

Seja:

120. Redna seja1.8Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

EVA:

2020-2550-0096


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf