Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/04/2021

Klasifikacijska številka:

34000-1/2021/7

Seja:

61. Redna seja1.12Predlog sprememb št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021SklepVlade.doc - SklepVlade.doc
61svSprLNgozd.doc - 61svSprLNgozd.doc