Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in UNOPS glede podpore pri dobavi zdravila Avigan
Predlagatelj:

MZZ

Datum objave na spletu:

06/01/2020

Šifra dokumenta:

00724-2/2020

EVA:

2020-1811-0006

Vsebina: