Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

07/06/2020

Šifra dokumenta:

00712-26/2020

EVA:

2020-1611-0010

Vsebina: