Zadeva


Naslov:

Poslovni in finančni načrt Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021
Predlagatelj:

MGRT

Datum objave na spletu:

03/25/2020

Šifra dokumenta:

47602-7/2020


Vsebina: