Zadeva


Naslov:

Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe ( MF, DZ, GSV, MZI, SVRK, MDDSZ, MZ, MIZŠ, MOP)
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

01/17/2022

Šifra dokumenta:

41012-4/2022


Vsebina: