Zadeva


Naslov:

Uvrstitev projekta 2555-21-0019 »Protipoplavna varnost od Ločice do Letuša-Polzela« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

09/20/2021

Šifra dokumenta:

41013-83/2021


Vsebina: