Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in obdobju obremenitve s služnostjo v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/21/2022

Šifra dokumenta:

00704-110/2022/9

EVA:

2021-1711-0119

Vsebina:

2022-01-0765-2020-01-3326-npb1.doc - 2022-01-0765-2020-01-3326-npb1.doc
2022-01-0765-2020-01-3326-npb1-p1.dotx - 2022-01-0765-2020-01-3326-npb1-p1.dotx