Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 mio eurov - nujni postopek
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

02/21/2022

Datum objave na spletu:

02/21/2022

Šifra dokumenta:

00704-80/2022/2

EVA:

2021-2430-0101


VG_ZP_DARS_P.doc - VG_ZP_DARS_P.doc
VG_ZP_DARS_P.pdf - VG_ZP_DARS_P.pdf
ePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml