Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Predlagatelj:

MNZ

Datum objave na spletu:

02/03/2021

Šifra dokumenta:

00717-11/2021

EVA:

2021-1711-0010

Vsebina: