Zadeva


Naslov:

Poročilo o izvedenih ukrepih v letu 2019 iz Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (»Les je lep«)
Predlagatelj:

MGRT

Datum objave na spletu:

06/02/2020

Šifra dokumenta:

34000-3/2020


Vsebina: