Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije
Predlagatelj:

MNZ

Datum objave na spletu:

12/09/2020

Šifra dokumenta:

00717-63/2020

EVA:

2020-1711-0071

Vsebina: