Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/18/2022

Klasifikacijska številka:

00704-110/2022/4

Seja:

118. Redna seja1.6Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in obdobju obremenitve s služnostjo v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje

EVA:

2021-1711-0119


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf