Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Sklep o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in obdobju obremenitve s služnostjo v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje
Predlagatelj:

MNZ

Datum objave na spletu:

03/07/2022

Šifra dokumenta:

00704-110/2022

EVA:

2021-1711-0119

Vsebina: