Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

06/11/2020

Šifra dokumenta:

00727-9/2020

EVA:

2020-3330-0031

Vsebina: