Naslov:

Poročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije številka 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa številka 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1.1. 2020 do 30. 6. 2020
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

08/18/2020

Datum objave na spletu:

08/20/2020

Šifra dokumenta:

49900-3/2020/1D17820.doc - D17820.doc
D17820_P.pdf - D17820_P.pdf