Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o razglasitvi Dvorca Gutenbuchel s parkom v Ravnah pri Šoštanju za kulturni spomenik državnega pomena
Predlagatelj:

MK

Datum objave na spletu:

04/07/2022

Šifra dokumenta:

00704-153/2022

EVA:

2021-3340-0065

Vsebina: