Zadeva


Naslov:

Sklenitev Sporazuma o prenehanju Koncesijske pogodbe št. 014-50/2015 z dne 18. 1. 2016 s koncesionarjem družbo Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d. o. o., Mirna
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

11/10/2021

Šifra dokumenta:

35501-20/2021


Vsebina: