Naslov:

Novo gradivo št 1 - Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne začasne podpore v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

06/01/2020

Datum objave na spletu:

06/05/2020

Šifra dokumenta:

54956-11/2020/2Stališče3.6.2020.docx - Stališče3.6.2020.docx