Predlog zakona


Naslov:

Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

03/16/2021

Šifra dokumenta:

00711-3/2021

EVA:

2020-2611-0062

Vsebina: