Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence
Predlagatelj:

MZ

Datum objave na spletu:

03/16/2020

Šifra dokumenta:

00725-7/2020

EVA:

2020-2711-0025

Vsebina: